Rezervasyon
 • +90 232 755 2 755
 • info@ferushotel.com

 • Otelimizi çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında sürekli iyileştirmek,
 • Su ve enerji tasarrufunu sağlayarak kişi başı su tüketimini düşürmek,
 • Otelimizde Atık Planı oluşturarak atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını sağlamak,
 • Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı sağlamak amacıyla misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek,
 • Yenilenen tüm ekipmanlarımızın, daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı materyallerden oluşmasına özen göstermek,
 • Otelimizin tüm faaliyetlerinde başta yöresel ve ülkesel olmak üzere global ekonominin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak,
 • Doğal alanların ve kültürel miraslarımızın korunması adına üzerimize düşenleri yerine getirmek,
 • Din, dil, ırk, yaş ve kültür ayrımı yapmaksızın istihdam fırsatları yaratarak, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına destek sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde tüm paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,
 • Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

FERUSH OTEL YÖNETİMİ